سلام دوست عزیز ! باید در انجمن مشاوره و راهنمایی بخش صوت و تصویر تاپیک ایجاد می کردید نه اینجا !!
مدیریت محترم لطفاً تاپیک منتقل شود !!