سلام
امیدوارم جای درستی سوالم رو پرسیده باشم در غیر این صورت مدیران لطف کنن منتقل کنند.
من یه هدفون دالبی داشتم که دچار قطی شد بازش کردم و از نو سیم کشیش کردم.

یه مشکل خیلی عجیب برام پیش اومد...