درود
بله بسیار لذت بردم از خواندن این مصاحبه!
معدود عکاسانی هستند که در مورد برند سونی نظری داشته باشند ولی ایشون نظر کاملا به جا و درستی دادند!
متاسفانه کشور ما پر از داد و فریاد های برند Canon...