بله عجیبه ! هر چه هست احتمالا زمانی که سیم ها رو لحیم میکنید ایجاد نویز میکنه .

بعد لحیم کاری سیمها به جایی نمیگیره ؟ اگر اینجور سطح لحیم رو با چسب بپوشونید !؟ اگر که نه یک راه کار خدمتون عرض...