عزیز بورد بالای چیپ X79 به همراهی سوکت 2011 هستش
پردازنده پایینی چیپست بوردش Z87 و Z97 به همراهی سوکت 1150
این اطلاعات سوک پردازنده رو میتونی از سایت اینتل بگیری
اطلاعات بورد هم در لینک سایت...