با سلام
چند روز پیش صدای سمت چپ هدفونم از کار افتاد و با تستهایی که کردم متوجه شدم سیم داخل اسپیکر قطع شده و مشکل از سمت فیش. وقتی بازش کردم تا یکی از سیمارو که قطع شده بود لحیم کاری کنم متاسفانه...