"به نام حضرت دوست"


روز گذشته کمپانی Kingstone یکی از برندهای مشهور و با قدمت در صنعت تکنولوژی

در زمینه حافظه از سریع ترین کیت حافظه ی DDR4 خود پرده برداری کرد.


این کیت از 8 ماژول 16...