در سیستم فعلی:
Intel celeron 1.7 GHz
با 7 سال سابقه!

Sent from my *** Incredible S