من حدودا یه ساله 2600k دارم. بد نیست. ولی از amd هم خوشم میاد .شرکت قدریه.