من در سيستم قبلي ام اي ام دي تک هسته اي 3700 داشتم اما در سيستم جديد از i5 3570k استفاده مي کنم .