سلام
یه تبلیت نیاز دارم بیشتر کارمم فیلم دیدن و آهنگ و بازی های 2 بعدی هست میخوام حدود 700-800-نهایتا 900 خرج کنیم پیشنهاد دوستان چیه ؟ ترجیها 10 اینج باشه.
لیست قیمت سایت رو هم بررسی کردم یه...