به نظرم لپتاپ براش بگیر چون سیستم دسکتاپ کامل با 10 میلیون نمیشه بست.