دیروز راک استار اعلام کرد که بازی پرطدفدار Max Payne 3 طبق برنامه ریزی های گذاشته یعنی در ماه مارس منتشر نخواهد شد. این در حالی است که دیگر بازی بزرگ راک استار قرار بود دو ماه آینده ( ماه می ) عرضه...