آقای Alexandre Amancio که اخیراً به عنوان کارگردان بر روی پروژه ی AC : Revelations کار کرده بود، یوبی سافت را ترک کرد. او پس از ترک یوبی سافت به عنوان یکی از مدیران شرکت Cossette واقع در شهر کیوبک...