براداران غیور amd باز کجا تشریف دارن بیایید اقایون intel بیشتر رای اورده :)]
پرادزنده فقط amd اونم از نوع x6:D
پردازندمم phenom II X6 1055T