برای کارهای گرافیکی ای ام دی بهتره و البته حرارت بیشتری هم نسبت به اینتل تولید می کنه.
ولی من همیشه اینتل رو دوست داشتم و دارم. حتی اگه ای ام دی بهتر باشه، باز هم اینتل رو می پسندم!
مزیت اینتل اینه...