حدود 2 هفته هست بعد از 3-4 سال AMD داشتن i3 3220 تهیه شده و استفاده میکنم @};-