ناصر جان واقعا خرید یه بیتس اصلی از رد کردن هفت خان مشکل تره...