کاملاً درست می فرمایند جناب شالیکاریان تو یکی از نشریه های سخت افزار خودمون که شماره ش یادم نیست یک بررسی مفصل از چندین مدل کیس قرار داده اند و معایب و مزایاشون و کاملاً با تست به اثبات رسونده اند