خب برای خیلی ها همین دو روز هم دو روزه مثلا برخی شر کت های اینترنتی یه روز میان اینترنت به اصطلاح پر سرعتتون رو وصل میکنند وروز سو م تازه اینترنت وصل میشه برات پس با این حساب عمری برای استفاده از...