با سلام میشه راهنمایی بفرمایید کابل lptکه هست یک سرش نره که به کامپیوتر میخوره و سر دیگه شکل دیگه هست که با پورتی که تو مدار گفته شده همخوانی نداره درواقع باید یه کابل دوسر نر باشه؟ که یک سرش به...