سلام
انشاال.. که حالش خوب بشه
من از نظر بازی زیاد سر در نمیارم
ولی چنتا پیشنهاد دارم برای روحیه دادن
1:وقتی تو یه اتاق دیگه هست درباریه این که دکتر میگه بهتر میشه ! خیلیا خوب شدن - دکترا امید...