تو کتاب سخت افزار سوم کامپیوتر منظور از گذرگاه محلی گذرگاه داخل CPU هست که اجزای cpu رو به هم متصل میکنه . بنابراین جواب صحیح سوال دوم گذرگاه محلی هست چون ارتباط سریعتر حافظه های ثبات (Register) که...