میتوانید از MikroTik Metal2 یا MikroTik BaseBox2 استفاده کنید. کل یک مجتمع مسکونی 5 طبقه رو پوشش میده

نوع آنتن انتخابی برای Metal 2 باید کنبوتونگ 12 دسیبل باشه و برای BaseBox 2 دو عدد آنتن 7 دسیبل...