4سال پیش گرفتم تی پی لینک 3 انتنه وابی فای 450هزار تومن مدل در ار چر 5هست مشکی و مخابرات هم برام تنظیم کردن البته ای دی اس ال هست اگر وی دی اس ال هست بایستی موم وی دی اس ال خریداری کنید