سلام.البته اینجا اساتید و مدیران خیلی بهتر از بنده توضیح میدند من عضو کوچک خانوادم.
دوست من گذرگاه کنترل شامل یک سری مجموعه سیگنال میشه که وظیفه کنترل و هماهنگ کردن ریز پردارنده با مدارات سخت...