مشکل از نویز خط هست، باید با ISP صحبت کنید که لینکتون چرا هی می پره.