سلام اساتید محترم خسته نباشید
من یه چند روزی هست مودمم یه دفعه اون چراغی ک مربوط رانژده خط تلفن هست میرتش و دوبار بر میگرده نگاه میکنی باز ده دقیقه دیک همینجور تکرار مکیشه وقتی خاموشش میکم بعد مثلا...