تغییرات زیاد بوده و امکانات خیلی اضافه شده
ولی سامسونگ فکری به حال سنگینی رابط کاربریش نکرده.
اگه اینقد سنگین نبود بهترین رابط کاربری اندروید بود.
همچنان بهترین رابط کاربری اندروید سنس htc...