اول باید از سایت مبدا اون مطلب رو پاک و بعد از طریق لینک زیر درخواست حذف از نتایج جستجو رو بدید.
https://www.google.com/webmasters/tools/removals

اگه امکان حذف مطلب از وب رو ندارید راه های دیگه...