سلام

ممنون خیلی عالی بود ولی بنظم اگه به جای ورژن گوشی ها ورژن انذروید گفته میشد بهتر بود

ممنونم