درود

پیشنهاد می کنم، یک باطری جدید برای مادربردتون تهیه کنید ببیند باز مشکل رو دارید