1000 اوشلوق !!!!!!!

خیر اصلا با این قیمت به صرفه نیست،

اما من که میگم با 350 اشلوق وارد بازار میشه (شتر در خواب بیند پنبه دانه :-j )