دوستان سلام . کسی می دونمه چرا تو قسمت اصلی بازی فقط میشه مسابقات رو از مرحله نهایی با همون 16 تیم انجام داد ؟
یعنی مثل قدیم نمیشه از مقدماتی یه تیمو بگیریم بیایم بالا؟