خیلی وقت هست گه kitguru بررسی پردازنده FX-9590 را منتشر کرده ست واقعا عملکرد این پردازنده افتضاح است
لینک : http://www.kitguru.net/components/cpu/zardon/amd-fx9590-5ghz-review-w-gigabyte-990fxa-ud5/