بابا amd هر روز داره خودشو خراب میکنه چرا؟؟!!220 وات!!
یعنی حتی نتونسته تو رندر 1 دقیقه بهتر از 2600k عمل کنه
2600k ماله 2 سال پیشه ولی هنوز یه پردازنده در سطح عالی هستش
...