منم با نظر سعید در مورد رایتر موافقم ! پلکستور / پایونیر / لایتون

بین اینا ، پلکستور از همه با کیفیت تره ! من از همشون استفاده کردم ، پلکستور روکاملا تایید می کنم !

با تشکر :دی