ببینید چه amd خوب باشه چه بد، در ویندوز و علی الخصوص بازی ضعیف تر از اینتل عمل میکنه.