این پردازنده ها فاقد جعبه هستند و به این شکل عرضه می شوند:

16703

در بخش عملکرد تفاوت چندانی با نمونه های باکس ندارند.