سلام.
متاسفانه 1 ماه هستش که نتونستم بازی کنم ! این کنکور ارشد امونم رو بریده...

و آخرین بازی که به جونم هم بسته هسش Total War Rome II
...