از همراه اول خبر ندارم اما برای ایرانسل اعتباری مکالمه دقیقه ای 63 تومنه فکر میکنم برای دائمیش هم 49 تومن! البته با پشتیبانی افتضاح! مشکل نرسیدن اس ام اس!
اما اگه واقعا ارزشش رو داشته باشه دقیقه ای...