چند وقت پیش، اینجا (بوشهر) آنتن گوشی من چند بار 3g رو نشون داد. البته شب حدود ساعتای 2 -3 اتفاق افتاد!
از اخبار های قدیمی هم که اطلاع دارم حتی سیستم های مخابراتی همراه اول هم توان نسل 3g رو دارند...