زمانی تصمیم برای عرضه 3G به خبرنگار ها حداقل سرعت 512 کیلوبیت گفته شده بود که بدون محدودیت و با قیمت های ماهانه به فروش میرسه !

ولی ما یادمون نمیره که برای اینترانت ملی هم گفته میشد حداقل سرعت...