نمیشه که سرعت زیاد 3g اینجا
امکانات برای ما....
مترو برای ما...
هواپیمای سالم برای ما...
ماشین سالم برای ما ...
Adsl پر سرت برای ما...
حمل و نقل عمومی خوب برای ما..
پیست ماشین و موتور برای ما...