تا کنون پستچی عزیز ماهنامه سخت افزار رانیاورده امیدوارم لااقل تا بیست ودوم بدستم برسد