من مطالب عکاسی تون رو همیشه دنبال میکنم.نکاتی که میگید واقعا خوب هستن و باعث شده که عکسهام بهتر بشه.