به جز مواردی که محمد جان گفتند K-Lite Codec Pack هم نصب یا آپدیت کنید.