دوست خوبم،

به صورت کلی اغلب کارتهای گرافیک رو تا حدود 100 مگاهرتز میشه Safe اوورگلاک کرد، منوط به اینکه کارت گرافیک مذکور فنهای قدرتمند و کولینگ خوبی داشته باشه.

شما میتوانید از داخل درایور...