یه خورده تو نت می گشتین میفهمیدین:

اون پردازنده رو 1 و 800 در نظر بگیرین.
مادربرد رو تهش یه تومن در نظر بگیرین
رم رو هم شاید 300 تومن

قیمت ها هم که کلا رو هواست و ثابت و قابل استناد نیست در...