اووووووف. عجب چیز توچی نوشته بودی علیرضا جان.

به شخصه اطلاعاتم در این زمینه و موضوع کم بود. و تاپیکت خیلی بهم کمک کرد.

From Fring Dev***on